Tuchtrecht en Arbitrage

De tuchtrechter oordeelt over het (wan-)gedrag van sporters en begeleiders.

Bonden en verenigingen kennen vaak hun eigen rechtspraak en regels als het gaat om het beslechten van geschillen tussen hun leden in de vorm van arbitrage of bindend advies. En wie zich misdraagt, doping gebruikt of op andere wijze de regels overtreedt, kan te maken krijgen met het tuchtrecht. (Op de foto een zitting van de Beroepscommissie van de KNVB).

Sportadvocaat en tuchtrechtspraak

De sportadvocaat weet wat de specifieke regels zijn en kan de sporter helpen bij het voeren van de juiste verweren.

Er kunnen voor sporters veel aanleidingen zijn om in aanraking te komen met de tuchtrechter. Dat kan gaan om sportieve misdragingen, maar ook om ander gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het overtreden van de regels die NOC NSF heeft opgesteld, aan bepalingen uit de statuten van de Vereniging of  aan regels van de bonden.

Tuchtcommissie en Instituut Sportrechtspraak

Tuchtrechtspraak vindt plaats door tuchtcommissies van individuele bonden of door het Instituut Sportrechtspraak.

Vrijwel iedereen heeft wel gehoord van de Tuchtcommissie van de KNVB, die oordeelt over de gevolgen van gele en rode kaarten in het betaalde voetbal. De "aanklager betaald voetbal" is regelmatig in het nieuws als er grove overtredingen zijn gesignaleerd. En zo is er nog een flink aantal instanties dat zich met "sportrechtspraak" bezighoudt. Bijvoorbeeld het "Instituut sportrechtspraak", waarbij een groeiend aantal bonden is aangesloten. Sommige bonden houden het in eigen hand, bijvoorbeeld de Hockeybond KNHB. Deze bond heeft een eigen Tuchtcommissie en een Commissie van beroep.

Gedragsregels NOC NSF: Sexule intimidatie

Wie wordt veroordeeld wegens sexuele intimidatie, komt mogelijk op de zwarte lijst van NOC NSF.

De gedragregels, zoals die zijn opgesteld door NOC NSF, geven een leidraad voor hoe diverse sportbonden  hun regelegeving op het gebied van ongewenst gedrage en bijvoorbeeld sexuele intimidatie kunnen inrichten. Sommige bonden nemen de tekst integraal over, waar andere bonden of verengingen daar hun eigen draai aan geven.

Wie wegens sexuele intimidatie wordt bestraft door de tuchtrechter, komt op de zwarte lijst van het NOC NSF. Sporters die jeugd begeleiden, in het onderwijs werken of andersinds met jeugd omgaan, kunnen daar behoorlijk last van hebben bij het vinden van een baan. Ben je onderwerp van een onderzoek in een tuchtrzaak en speelt sexuele intimidatie daarbij een rol?
Lees hier de gedragsregels

Sportrechtadvocaten.nl is een initiatief van Ronald Kool

De Alkmaarse advocaat mr. Ronald Kool is al meer dan 25 jaar de steun en toeverlaat voor sportieve ondernemers en ondernemende sporters. Onder zijn clienten bevinden zich internationaal bekende sporters uit diverse takken van topsport.

Meer weten?

Neem contact op of bel:
085 - 401 76 33