Sport staat centraal

Sportrecht is een verzamelnaam voor rechtsgebieden die één ding gemeen hebben: De sport staat centraal! Hieronder leest u meer over de deelgebieden van het sportrecht.

Arbeidsrecht
Veel zaken die onder de noemer Sportrecht worden behandeld, zijn zaken over arbeidsrecht in de sport. Het sluiten of juist beeindigen van contracten, krijgt in de professionele sportbeoefening vaak veel media-aandacht, zeker als er spelers worden gecontracteerd of trainers worden ontslagen. In beide gevallen wordt de relatie die de betrokkenen hebben vaak beheerst door het arbeidsrecht. Door het speciale karakter van de arbeidsrelatie in de sport, kijkt de rechter soms anders naar deze specifieke arbeidsconflicten. CAO's bevatten soms afwijkende regels. Bijvoorbeeld als het gaat om elkaar opvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd. Soms wordt de rechter buitenspel gezet en beslist een arbitragecommissie. Onze advocaten kennen de afwijkende regels en weten daarmee om te gaan.

Vereniging, aansprakelijkheid en contracten.

Ook het recht van de vereniging, aansprakelijkheids- en contractenrecht vinden een plek in het sportrecht. Wanneer zijn verenigingen aansprakelijk? En kan die aansprakelijkheid zich uitstrekken tot de bestuurders van verenigingen of stichtingen? Hoe stellen verenigingen zich op tegenover gemeentebesturen of (overkoepelende) sportbonden? Allemaal vragen die in het sport- en verenigingsrecht van belang kunnen zijn. En als die clubs en verenigingen overeenkomsten aangaan, bijvoorbeeld met leveranciers of sponsors, geldt het overeenkomsten-of contractenrecht. Juridische hulp bij het besturen van een vereniging is haast niet meer weg te denken.

Arbitrage en tuchtrechtspraak.

Bonden en verenigingen kennen vaak hun eigen rechtspraak en regels als het gaat om het beslechten van geschillen tussen hun leden in de vorm van arbitrage of bindend advies. En wie zich misdraagt, doping gebruikt of op andere wijze de regels overtreedt, kan te maken krijgen met het tuchtrecht. Vrijwel iedereen heeft wel gehoord van de Tuchtcommissie van de KNVB, die oordeelt over de gevolgen van gele en rode kaarten in het betaalde voetbal. De "aanklager betaald voetbal" is regelmatig in het nieuws als er grove overtredingen zijn gesignaleerd. En zo is er nog wel een aantal instanties dat zich met "sportrechtspraak" bezighoudt. Bijvoorbeeld het "Instituut sportrechtspraak", waarbij een groeiend aantal bonden is aangesloten.

Strafrecht

Maken sporters het al te bont dan kan de strafrechter er zelfs aan te pas komen. Een overtreding op het speelveld wordt dan als mishandeling bestempeld. Zelfs celstraf is dan in het uiterste geval denkbaar. Onze advocaten kunnen u bijstaan als u voor de sport- of strafrechter moet verschijnen

Portretrechten

Sporters kunnen doorgaans optreden tegen inbreuk op hun portretrechten. Wanneer er sprake is van een "verzilverbare populariteit", kunnen sporters een financiele vergoeding vragen voor het gebruik van hun portret of het gebruik daarvan zelfs verbieden. Wanneer er bijvoorbeeld exclusieve afspraken met sponsors zijn gemaakt, kunnen sporters er belang bij hebben op te treden tegen (commercieel) gebruik van hun afbeelding door anderen. Sportrechtadvocaten.nl adviseert over handhaving van portretrechten en procedeert zonodig in inbreukzaken. Uiteraard maken en beoordelen wij de overeenkomsten waarin afspraken worden gemaakt over het gebruik van portretrechten.

Sponsoring

Ondanks dat sponsoring niet beperkt blijft tot sport, krijgt het hier aandacht. Veel (sport-)evenementen zouden immers niet kunnen plaatsvinden zonder sponsors. Een sponsorovereenkomst geeft, als het goed is, de afspraken weer die betrokkenen hebben gemaakt. Lees het uitgebreide artikel over sponsoring op de speciale pagina op deze website.

Sportrechtadvocaten.nl is er kortom voor sporters, trainers, de technische staf, bestuurders en sponsors en iedereen die direct of indirect betrokken is bij het bedrijven of organiseren van sportevenementen.

Sportrechtadvocaten.nl is een initiatief van Ronald Kool

De Alkmaarse advocaat mr. Ronald Kool is al meer dan 25 jaar de steun en toeverlaat voor sportieve ondernemers en ondernemende sporters. Onder zijn clienten bevinden zich internationaal bekende sporters uit diverse takken van topsport.

Meer weten?

Neem contact op of bel:
085 - 401 76 33